Adatvédelmi irányelvek.Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelõ biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.
Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelõen, amikor elõször látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.
A személyes adatok gyûjtése
A következõ típusú személyes adatokat gyûjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészõje típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;
információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldõ hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
a weboldalunkon a regisztrációkor megadott információkat, például az e-mail címét;
a weboldalunkon a profil létrehozásakor megadott információkat ? például: a neve, profilképe, neme, születésnapja, kapcsolata állapota, érdeklõdési körei és hobbijai, oktatási és foglalkoztatási adatai;
a weboldalunkon az e-mailes levelezõlistára és/vagy hírleveleinkre feliratkozáskor megadott információkat, például: a neve, e-mail címe;
a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat;
a weboldalunk használata közben keletkezõ információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat;
az Ön által vásárolt szolgáltatásokkal, az Ön által használt szolgáltatásokkal vagy a weboldalunkon keresztül végzett tranzakciókkal kapcsolatos információkat, többek között: a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankkártyája adatai;
az interneten való közzététel céljából a weboldalunk számára elküldött információkat, többek között: a felhasználóneve, a profilképei és az üzenetei tartalma;
az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.
Mielõtt valamely másik személy személyes adatait feltárná elõttünk, Önnek kötelezõ az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat elõírásaival összhangban történõ feldolgozását illetõen.
Az Ön személyes adatainak felhasználásaA weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a következõ célokra használhatjuk fel:a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;
a weboldalunk testreszabása az Ön számára;
a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetõvé tétele az Ön számára
a weboldalunkon keresztül megvásárolt áruk postázása az Ön részére;
a weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére;
számlák és fizetési emlékeztetõk küldése, és Öntõl a befizetések begyûjtése;
nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;
olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;
e-mail hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
üzleti vállalkozásunkkal vagy vállalkozásainkkal illetve gondosan kiválasztott harmadik felek vállalkozásaival kapcsolatos marketingkommunikációk küldése az Ön részére, postai úton vagy ? ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárult ? e-mailben vagy hasonló technológia alkalmazásával (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);
a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önrõl tett tudakozódások és panaszok kezelése;
a weboldalunk biztonságának megõrzése és a csalások megelõzése;
a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenõrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldõ szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint
egyéb felhasználások.
Ha Ön személyes információkat küld nekünk a weboldalunkon való közzététel céljából, ezeket az információkat mi közzétesszük és egyéb módon felhasználjuk az Ön által nekünk megadott engedély alapján.Az Ön adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira vonatkozóan a közzétételt a weboldalunkon, ezek a beállítások pedig módosíthatók a weboldalon az adatvédelmi beállítási lehetõségek használatával.Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.
A személyes adatok közzétételeA személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselõnkkel, biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerû és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.A személyes adatait közölhetjük a cégcsoportunk bármelyik tagjával (azaz leányvállalatainkkal, a holdingtársaságunkkal és annak minden leányvállalataival), amennyiben ez ésszerû és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.A személyes adatait közzétehetjük:olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
a folyamatban lévõ vagy jövõbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelõzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történõ információszolgáltatás mások számára);
az általunk eladott (vagy a jövõben eladott) minden vállalkozás vagy vagyontárgy vevõje számára; és
bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerûen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerû véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínûleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.
A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.Nemzetközi adattovábbításAz általunk összegyûjtött információkat tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk bármely olyan országok között, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, annak érdekében, hogy az információkat ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelõen felhasználhassuk.
Az általunk összegyûjtött információkat továbbadhatjuk a következõ országoknak, amelyek nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi törvényekkel egyenértékû törvényekkel: Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.
Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a weboldalunkon közzétételre az Ön által benyújtott személyes adatok az interneten keresztül elérhetõk lehetnek az egész világon. Nem akadályozhatjuk meg az ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen információkkal történõ visszaélést mások által.
Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak továbbításához a jelen F. szakaszban leírtak szerint.A személyes adatok megõrzéseA jelen G. szakasz tájékoztat az adatmegõrzési irányelveinkrõl és eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megõrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelõen járjunk el.
A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig megõrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz.
A G-2. cikkely sérelme nélkül, általában az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat töröljük az alábbiakban megadott dátumban/idõpontban:
a személyes adattípus törlése ekkor történik meg: {DÁTUM/IDÕPONT}; valamint
{TOVÁBBI DÁTUMOK/IDÕPONTOK}.
A G. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelõen megõrizzük:
olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévõ vagy jövõbeni bírósági eljárásban; és
törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelõzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történõ információszolgáltatás mások számára).Az Ön személyes adatainak biztonságaMegtesszük a megfelelõ technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tûzfallal védett) szervereinken tároljuk.
A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.
Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetõen bizonytalan jellegû, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.
Ön felelõs a weboldalunk eléréséhez használt jelszava bizalmas kezeléséért; nem kérjük el a jelszavát (kivéve, amikor bejelentkezik weboldalunkra).
I. MódosításokIdõnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Idõnként ellenõrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldõ rendszeren keresztül értesíthetjük.
Az Ön jogaiFelszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes információt, amely nálunk elérhetõ Önrõl; az ilyen információk szolgáltatása a következõ feltételek mellett történik:a szükséges díj befizetése ({DÍJ ÖSSZEGE, HA RELEVÁNS}); és
az Ön személyazonosságának a megfelelõ módon történõ igazolása ({ÍRJA ÁT A SZÖVEGET A MEGFELELÕ MÓDON ebbõl a célból; általában elfogadjuk útlevelének fénymásolatát, amelyet közjegyzõ hitelesít, közüzemi számla olyan eredeti példányával együtt, amely tartalmazza az Ön jelenlegi lakcímét}).
A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne dolgozzuk fel személyes adatait.A gyakorlatban Ön általában elõzõleg kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait felhasználhatjuk marketing célokra, vagy pedig lehetõséget biztosítunk az Ön számára azt illetõen, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történõ felhasználását.
Harmadik felek weboldalaiWeboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetõen. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenõrizni, valamint azokért nem vagyunk felelõsek. Az adatok frissítéseKérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat. SütikWeboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betûket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészõnek, és amelyet a böngészõ eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngészõ lekér egy adott oldalt a szerverrõl. A sütik lehetnek ?tartós? vagy ?munkamenet? sütik: a tartós sütiket a böngészõ tárolja, és a megadott lejárati idõpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idõ elõtt törli õket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészõt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önrõl általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikbõl kiolvasható információkhoz. {VÁLASSZA KI A MEGFELELÕ KIFEJEZÉST Weboldalunkon kizárólag munkamenet sütiket / kizárólag tartós sütiket / munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.}Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetjük:
a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a számítógép felismerése, amikor egy felhasználó {ADJA HOZZÁ AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÁSI CÉLT meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon / a kosár használatának lehetõsége a weboldalon / a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának elemzése / a weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása / a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó számára / a célzott reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára különösen érdekesek lehetnek, / további célok leírása};
A legtöbb böngészõben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása ? például:
az Internet Explorer böngészõben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintõ beállításokban, ehhez kattintson a következõkre: ?Eszközök?, ?Internetbeállítások?, ?Adatvédelem?, végül pedig a ?Speciális? opcióra;
A Firefox böngészõben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következõkre: ?Eszközök?, ?Opciók?, ?Adatvédelem?, ezután a legördülõ menübõl válassza az ?Egyéni beállítások használata elõzményekhez? opciót, és törölje a pipát a ?Sütik elfogadása? opciónál; valamint
A Chrome böngészõben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a ?Testreszabás és vezérlés? menüt, ezután kattintson a következõkre: ?Beállítások?, ?Speciális beállítások megjelenítése?, ?Tartalombeállítások?, végül válassza ki a ?Adatmentés tiltása a webhelyeken? opciót a ?Cookie-k? résznél.
Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetõk az Ön számára.Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is ? például:
az Internet Explorer böngészõben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);
A Firefox böngészõben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következõkre: ?Eszközök?, ?Opciók?, ?Adatvédelem?, ezután válassza az ?Egyéni beállításokat használ az elõzményekhez? opciót, majd kattintson a ?Sütik megjelenítése? opcióra, végül az ?Összes eltávolítása? elemre; valamint
A Chrome böngészõben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a ?Testreszabás és vezérlés? menüt, ezután kattintson a következõkre: ?Beállítások?, ?Speciális beállítások megjelenítése?, ?Böngészési adatok törlése?, utóbbinál pedig válassza az ?Összes cookie és webhelyadat? lehetõséget, mielõtt a ? Böngészési adatok törlése? elemre kattint.
Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. info@grautomentes.hu